Víno z Čejkovic

Co nabízíme - Příroda a pamětihodnosti

Přírodní rezervace Čejkovické Špidláky

Ušetřen přeorání coby nevyužitelný a zapomenutý oku jednotného zemědělce, působí dnes jakoby z jiného světa ojedinělý ostrůvek stepního biotopu, schován v krajině mezi vinicemi. Tři nevyužívané kopce s prudkými stráněmi a celkovou rozlohou 17.ha tvoří vyjímečnou přírodní oázu, skrývající zachovaná xerotermní společenstva a celou řadu vzácných druhů rostlin. Jižní část (označovaný Čejkovický Špidlák I) tvoří prudké svahy východní až severovýchodní expozice o sklonu kolem 30 °. Mezi významné teplomilné druhy jsou např. stepní běžec, katrán tatarský, kosatec nízký,kozinec bezlodyžný, smetanka pozdní. Z kavylů zde najdeme kavyl Ivanův a vláskovitý. Z dalších vzácných stepních druhů, vázaných svým výskytem na jižní Moravu např. zvonek sibiřský, sinokvět měkký, řebříček štětinatý, kozinec rakouský či violka obojetná. Na luční stepi severně hlavního svahu najdeme na jaře vzácný koniklec velkokvětý, později bělozářku větevnatou a smldník jelení. Údolíčko mezi hlavním svahem hostí bohatou populaci prvosenky jarní, těsně pod hranou každoročně kvete sápa hlíznatá a hlaváček jarní. Severní část lokality (Čejkovický Špidlák II ) tvoří úhor a kosená stepní louka.Stráň začíná hned na severním okraji skládky dřevního odpadu. Jeho část je dnes osazena ovocnými stromy a kosena, přesto se zde řada teplomilných druhů udržuje, patří mezi ně např. růže bedrníkolistá, vstavač nachový, boryt barvířský, zvonek sibiřský a sasanka lesní. Na hlavním svahu roste unikátní společenstvo stepních luk. K největším vzácnostem patří růžově kvetoucí srpice karbincolistá, lýkovec vonný, vstavač osmahlý, hrachor různobarvý, třezalka lepá a hvězdnice chlumní.