Víno z Čejkovic

Víno z Čejkovic

Kontaktní osoby

Mgr. Marie Novotná, tel. 776 078 678
Ing. Lukáš Hradil, tel. 777 269 406
E-mail: info@vinozcejkovic.cz

Provozují

Čtvrtečníci – sdružení vinařů Čejkovice z.s.
Templářská 1
696 15 Čejkovice

IČO 27006832
Sdružení je registrováno MV ČR
pod č. j. VS/1-1/61 593/05-R.

S podporou

Obec Čejkovice
Templářská 500
696 15 Čejkovice
ou@cejkovice.cz
tel. +420 518 362 602