Víno z Čejkovic

Co nabízíme

Na tomto místě se můžete skrze krátké profily jednotlivých subjektů seznámit se službami, které zde budeme společně prezentovat. Pro začátek naleznete na tomto místě všechny zdejší vinařské firmy a místní gastronomické provozy všech kategorií i většinu ubytovacích kapacit v Čejkovicích. Prezentujeme zde i další subjekty spojené s tradicí a kulturou regionu, naleznete zde i tipy na naše pamětihodnosti a zajímavosti.

Lidé, kteří tyto subjekty zastupují se rozhodli společnými silami prezentovat Čejkovice jako místo, kde žijí a pracují, které je jejich domovem, a ve kterém rádi přivítají milé hosty.

Buďte tedy vítáni.

Vinařství Novotný Bílek

"Dvě jména, dvě generace, dva odlišné rukopisy, jedno společné rodinné vinařství! V našich vínech ochutnáte zkušenost okořeněnou krásou mládí a vzájemným respektem." Jsme malé rodinné vinařství, kde se pěstování a výroba vín předává z generace na generaci. Zkušenosti s výrobou vína mají hluboké kořeny v předešlých generacích. Výroba vína má v rodině dlouholetou tradici. Nejprve to bylo pouze pro vlastí potřebu, potřebu našich kamarádů a přátel. Od roku 2010 jsme se posunuli o kousek dál a chceme umožnit ochutnat naše vína širší vinařské veřejnosti. Pěstování vinné révy se v rodině traduje již tři generace a neustále se předává z otce na syna. V současné době hospodaříme na 0,40 hektarech vlastních vinic a menší část jako surovinu dokupujeme od ověřených pěstitelů vinné révy. Jsme rodinnou firmou se zaměřením na vlastní kvalitní surovinu a produkci chutných vín v menších šaržích. Rok 2010 přinesl nejen rozšíření, ale i kvalitativní změny ve výrobě vína. Pod vedením zkušeného enologa se tak začala psát novodobá historie výroby vín ve Vinařství Novotný Bílek. Veškerá vína jsou vyráběna formou řízeného kvašení za použití nejlepších ušlechtilých kvasinek a výsledkem jsou svěží, aromatická a buketní vína. Celková odrůdová nabídka čítá 12 vzorků a lze je rozlišit na suchá, polosuchá a polosladká.

Přírodní rezervace Čejkovické Špidláky

Ušetřen přeorání coby nevyužitelný a zapomenutý oku jednotného zemědělce, působí dnes jakoby z jiného světa ojedinělý ostrůvek stepního biotopu, schován v krajině mezi vinicemi. Tři nevyužívané kopce s prudkými stráněmi a celkovou rozlohou 17.ha tvoří vyjímečnou přírodní oázu, skrývající zachovaná xerotermní společenstva a celou řadu vzácných druhů rostlin. Jižní část (označovaný Čejkovický Špidlák I) tvoří prudké svahy východní až severovýchodní expozice o sklonu kolem 30 °. Mezi významné teplomilné druhy jsou např. stepní běžec, katrán tatarský, kosatec nízký,kozinec bezlodyžný, smetanka pozdní. Z kavylů zde najdeme kavyl Ivanův a vláskovitý. Z dalších vzácných stepních druhů, vázaných svým výskytem na jižní Moravu např. zvonek sibiřský, sinokvět měkký, řebříček štětinatý, kozinec rakouský či violka obojetná. Na luční stepi severně hlavního svahu najdeme na jaře vzácný koniklec velkokvětý, později bělozářku větevnatou a smldník jelení. Údolíčko mezi hlavním svahem hostí bohatou populaci prvosenky jarní, těsně pod hranou každoročně kvete sápa hlíznatá a hlaváček jarní. Severní část lokality (Čejkovický Špidlák II ) tvoří úhor a kosená stepní louka.Stráň začíná hned na severním okraji skládky dřevního odpadu. Jeho část je dnes osazena ovocnými stromy a kosena, přesto se zde řada teplomilných druhů udržuje, patří mezi ně např. růže bedrníkolistá, vstavač nachový, boryt barvířský, zvonek sibiřský a sasanka lesní. Na hlavním svahu roste unikátní společenstvo stepních luk. K největším vzácnostem patří růžově kvetoucí srpice karbincolistá, lýkovec vonný, vstavač osmahlý, hrachor různobarvý, třezalka lepá a hvězdnice chlumní.