Víno z Čejkovic

O Čejkovicích V.

Ostatní lokality

Zbytky stepní vegetace se uchovaly ještě na prudkých svazích nad Prušánkou jižně obce. V trati nad chobotem rostou na malé stráňce západní orientace a sklonu asi 30° kozinec rakouský, ostřice nízká, hlaváč běložlutý a šedavý a ožanka kalamandra. Nejcennější část je osázena borovicí.

 

 

Les Ochoze

Květena lesa Ochoze je poměrně chudá, protože se jedná především o severní svahy. Stromové patro tvoří dub zimní a habr obecný. V keřovém patře se objevují ptačí zob obecný, svída krvavá, svída dřín a brslen bradavičnatý. V podrostu převládají typické druhy chudých dubohabřín jako lipnice hajní, strdivky jednokvětá, svízel voný a bažanka vytrvalá.

 

 

Převzato z knihy O Čejkovicích 1248 - 1998