Víno z Čejkovic

O Čejkovicích II.

Klimatické podmínky

Klimaticky náleží území do oblasti teplé, okrsku A2. Jeho charakteristiky jsou: teplý, suchý, s mírnou zimou a kratším slunečním svitem a krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota vzduchu je 9,2 °C.

Měsíční průběh průměrných teplot zachycuje následující tabulka:

 

měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

°C

-1,9

0,4

4,4

9,4

14,4

17,4

19,3

18,7

15,0

9,5

4,0

0,0

 

Ze zajímavých teplotních charakteristik lze dále uvést

průměrný počet letních dnů – 53,3

počet tropických dní – 10,1

počet mrazových dní – 104,7

Průměrná vlhkost vzduchu je 75 %, ve vegetačním období 69 %.

Průměrná oblačnost se pohybuje kolem 57 % , v létě je pod 50 %.

Počet jasných dní je 70, z toho 44 ve vegetačním období.

 

Srážkově patří tato část k nejsušším oblastem České republiky. Celkový průměrný úhrn srážek je 532 mm.

Měsíční průběh srážek ukazuje následující tabulka:

 

měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

mm

28

27

30

35

56

60

69

61

41

45

43

37

 

Počet dní se srážkami činí kolem 120 dnů.

Délka trvání sněhové pokrývky je 30 až 40 dní.

 

Hydrologie

Území náleží do povodí Dyje. Je odvodňováno potokem Prušánkou. Prušánka teče severojižním směrem až na hranice území, u Moravského Žižkova se stáčí k východu, u Prušánek pak až k severovýchodu. Za Dolními Bojanovicemi se v rybniční soustavě vlévá do Kyjovky. Její délka činí více než 20 km.

 

Převzato z knihy o Čejkovicích 1248 - 1998